Ενημέρωση κατοίκων εξωτερικούH ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ δημοσίευσε τις 20.12.2014 τρία ενημερωτικά φυλλάδια για τους κατοίκους εξωτερικού που είναι οικονομικά συνδεδεμένη με την Ελλάδα (π.χ. ακίνητη περιουσία, εισόδημα από ακίνητα κ.τλ.).

  1. Φυλλάδιο φορολογίας ακίνητης περιουσίας
  2. Φυλλάδιο φορολογίας εισοδήματος
  3. Φυλλάδιο φορολογίας κεφαλαίου
 Σχετικά άρθρα
- Πίστωση φόρου αλλοδαπής στην Ελλάδα

- Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία – Κάτοικοι εξωτερικού

- Η ταλαιπωρία και αδικία των Ελλήνων μόνιμων κατοίκων εξωτερικού ως προς την φορολογική τους κατοικία, η οποία καταλήγει να πλήττει την εθνική οικονομία

Kommentare