ΕΛΒΕΤΙΑ - Πρόωρη καταγγελία μίσθωσης ακινήτουΣτην Ελβετία περίπου τα 63% είναι μισθωτές και τα 37% ιδιοκτήτες ακινήτων (έρευνα του 2000). Επομένως, το μισθωτικό δίκαιο αποτελεί ένα κεντρικό θέμα και άμεσου ενδιαφέροντος για τους πολίτες. Ωστόσο, οι περισσότεροι μισθωτές ομώς ασχολούνται μ’αυτό το θέμα όταν προκύπτουν διαφορές με τον εκμισθωτή. 


Σ’αυτή την περίληψη θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της πρόωρης καταγγελίας της μίσθωσης κατοικίας και τις συνέπειές της. Αναφερόμαστε, για λόγους απλούστευσης, μόνο στα μισθωτήρια αορίστου χρόνου για κατοικίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στη πράξη, τα μισθωτήρια καταγγέλονται πρόωρα.
Kommentare