Ανείσπρακτα ενοίκια του 2015 - Aποχή των δικηγόρων

Για πολλούς εκμισθωτές ακινήτων προκύπτει σ΄αυτό το διάστημα ένα πρόβλημα διότι παρά πολλοί εκμισθωτές δεν μπορούν λόγω οικονομικής κρίσης ή άλλων πραγόντων να πληρώσουν τα ενοίκιά τους συνολικά ή μέρος αυτών.

Η φορολογία εισοδήματος από μισθώματα είναι συγκεκριμένη σ'αυτό το θέμα και πρέπει ο εκμισθωτής, όταν δεν εισπράττει, να τα εκχωρήσει στη ΔΟΥ με συγκεκριμένα δικαιολογητικά ώστε να μη φορολοηθεί για ανείσπρακτα ενοίκια.

Δικαιολογητικά για ανείσπρακτα ενοίκια
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν είναι ευκρινή φωτοαντίγραφο των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί κατά των ενοικιαστών, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο:
 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4346/2015 προστέθηκε στο άρθρο 39 του Ν. 4172/2013 νέα παράγραφος 4, η οποία ισχύει γαι τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2015 και μετά και σύμφωνα με την οποία ορίζεται, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσιάς, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή

  • διαταγή πληρωμής, ή 
  • διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, ή 
  • δικαστική απόφαση αποβολής, ή
  • επιδίκασης μισθωμάτων, ή
  • έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωματών.
           Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.
 1. Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφο, κατά το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης (παράταση έως 30.6.2016).
Όπως προκύπτει από την προαναφερθέντα διάταξη δεν αρκεί πλέον μόνο η (απλή) εκχώρηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων στην ΔΟΥ αλλά ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να φέρει και την απόδειξη ότι έχε λάβει και τα ανάλογα νομικά μέτρα εναντίον του μισθωτή. Επομένως, εάν δεν μπορεί να προσκομίσει αυτά τα δικαιολογητικά θα φορολογηθεί κανονικά και για τα ανείσπρακτα μισθώματα.

Αποχή των δικηγόρων
Η αποχή των δικηγόρων για περισσότερο από δυόμισι μήνες δημιουργεί αντικειμενικά ένα πρόβλημα. Στερεί από χιλιάδες εκμισθωτές το δικαίωμά τους να προστατευθούν από τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογηθούν. Γι'αυτό το λόγω σχεδιάζεται η παράταση των προθεσμίων για τα ανείσπρακτα ενοίκια. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης απάντγσε σε σχετική ερώτηση:

«Αυτός ο σχεδιασμός δεν μπόρεσε να προχωρήσει γιατί προέκυψε η αποχή των δικηγόρων. Το θέμα μας απασχολεί, θα δώσουμε λύση. Η λύση που εξετάζουμε είναι σίγουρα να παρατείνουμε τις προθεσμίες για αυτές τις περιπτώσεις μέχρι να λυθεί η αποχή των δικηγόρων. Αν δούμε ότι αυτό δεν λειτουργήσει θα δούμε το πώς θα μπορέσουν να δηλώσουν τα ανείσπρακτα χωρίς να φορολογηθούν για αυτά» τόνισε ο κ. Αλεξιάδης. 

«Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει και θα εκδοθεί σήμερα ή αύριο απόφαση που θα πάνε όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος στο τέλος του Ιουνίου. Άρα θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μέχρι τότε τη δήλωσή τους και θα το αντιμετωπίσουμε είτε με παράταση σε αυτές τις περιπτώσεις μέχρι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αυτές μετά τη λήξη της αποχής είτε θα αντιμετωπιστεί το πρόβημα με κάποιον άλλο τρόπο» πρόσθεσε.
Kommentare