Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας – Υποβολή πριν της 30.6.2014Υπενθυμίζουμε, τα φυσικά πρόσωπα με κατοικία στο εξωτερικό τα αποία αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν, εμπρόθεσμα, δλδ. πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους (30.6.2014) και όχι πέραν της λήξης του οικειόυ οικον. έτους, σε φυσική μορφή, τα προβλεπόμενα δικαιλογητικά, με την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, επισημείωση ή θεώρηση από τα οποία προπκύπτει ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού, στην καθ’ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτκοικος αλλοδαπής (ΠΟΛ. 1146/19.5.2014). 


(Υπό τον τίτλο „Nachweis“ θα βρείτε διάφορα άρθρα με το θέμα της βεβαίωσης φορολογικής κατοικίας. Επίσης, και στο τελευταίο άρθρο "Η ταλαιπωρία και αδικία των Ελλήνων μόνιμων κατοίκων εξωτερικού ως προς τηνφορολογική τους κατοικία, η οποία καταλήγει να πλήττει την εθνική οικονομία" αναφερόμαστε στη μη δήλωση αλλαγής φορολογικής κατοικίας ή της εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιωλογιτικών και τις σχετικές συνέπειες.)


Προθεσμίες υποβολή δηλώσεων

  • Τα φυσικά πρόσωπα κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν πραγματικό εισόδημα (ενοίκια, τόκους, κ.τλ.) στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπον Ε1 μέχρι της 30.6.2014.
  • Επίσης, υποβάλλεται η δήλωση Ε2 Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων μέχρι 30.6.2014 (πρέπει να αναγράφονται όλα τα ακίνητα, ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο παρέμεινε κενό ή τα ενοίκια δεν εισπράχθηκαν για το σύνολο του έτους). 
    Σημείωση: Σύμφωνα την ΠΟΛ. 1013/2014 πρέπει να υποβληθούν όλες οι μισθώσεις ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet (βλέπε τα άρθρα μας  „Mietverträge– Einreichung mittels Taxisnet“ και  „Mietverträge– Verlängerung der Frist zur Deklaration mittels Taxisnet“).
  • Η δήλωση Ε9 Ακίνητης Περιουσίας 2014 έλειξε της 30.5.2014.  Αν και από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους ότι παράταση στην ημερομηνία υποβολής, που λήγει σήμερα, δεν πρόκειται να δοθεί, νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση θα δίνει σε πολλές περιπτώσεις τη δυνατότητα υποβολής Ε9 κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίος - Σεμπτέβριος χωρίς πρόστιμα.

Kommentare