ΕΛΒΕΤΙΑ - Επιστροφή του μισθούμενου αγαθού μετά τη λήξη της μίσθωσης

Μετά τη λήξη της μίσθωσης προκύπτουν για τον εκμισθωτή όπως και τον μισθωτή  υποχρεώσεις και δικαιώματα. Στο δεύτερο άρθρο μας θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους μισθωτές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην Ελβετία σε αυτή τη περίπτωση. 

Πρόκειται επίσης για μια σύντομη και γενική περίληψη του θέματος.

Αρχείο pdf ΕΛΒΕΤΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  Kommentare