ΕΛΒΕΤΙΑΕΛΒΕΤΙΑ - Επιστροφή του μισθούμενου αγαθού μετά τη λήξη της μίσθωσης

Μετά τη λήξη της μίσθωσης προκύπτουν για τον εκμισθωτή όπως και τον μισθωτή  υποχρεώσεις και δικαιώματα. Στο δεύτερο άρθρο μας θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους μισθωτές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην Ελβετία σε αυτή τη περίπτωση. 
 
Διαβάστε όλο το άρθρο http://griechenland-infoblog.blogspot.gr/2016/01/blog-post_26.html 
 

ΕΛΒΕΤΙΑ - Πρόωρη καταγγελία μίσθωσης ακινήτου

Στην Ελβετία περίπου τα 63% είναι μισθωτές και τα 37% ιδιοκτήτες ακινήτων (έρευνα του 2000). Επομένως, το μισθωτικό δίκαιο αποτελεί ένα κεντρικό θέμα και άμεσου ενδιαφέροντος για τους πολίτες. Ωστόσο, οι περισσότεροι μισθωτές ομώς ασχολούνται μ’αυτό το θέμα όταν προκύπτουν διαφορές με τον εκμισθωτή. Ελβετία – Άμεση καταγγελία της σύμβασης εργασίας μόνο για σοβορούς λόγους 


Η άμεση καταγγελία της σύμβασης εργασίας μπορεί να γίνει από τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο. Η άμεση καταγγελία προϋποθέτει αναγκαία ότι συντρέχει "σοβαρός λόγος" ο οποίος δύναται να αποτελεί αδικαιολόγητο βάρος για την συνέχιση της εργασιακής σχέσης.


Βάση του σοβαρού λόγου ή αδικαιολόγητου βάρους για την συνέχιση της εργασιακής σχέσης η άμεση καταγγελία δύναται να γείνει, επίσης, πριν από την έναρξη της εργασιακής σχέσης, δλδ. κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, κατά την άκαιρη περιόδο (θητεία, ασθένεια, κ.λπ.), κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια των διακοπών. Kommentare