Υπενθύμιση - Υποβολή βεβαίωση φορολογικής κατοικίαςΘα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τους αναγνώστες μας, Έλληνες και Αλλοδαπούς με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό οι οποίοι απέκτησαν το 2013 πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα (ενοίκια, τόκοι κ.τλ.) και επόμενος είναι υποχρεομένει να υποβάλουν φορολογική δήλωση εισοδήματος οικονομικό έτος 2014 ότι η προθεσμία για την υποβολή της βεβαίωσης φορολογικής κατοικίας στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού λίγη στης 30.6.2014.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες και στο άρθρο μας


Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας – Υποβολή πριν της 30.6.2014

Kommentare