ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟ 2015 ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Vorschau: EU-Gipfel


Το 2015 ήταν και πάλι ένας χρόνος που πολλοί Έλληνες μεταφέραν την κατοικία τους στο εξωτερικό. Μια μεταφορά - εκτός άλλων - έχει και φορολογικές επιπτώσεις

 Τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την κατοικία τους είναι υπόχρεοι υποβολής συγκεκριμένων δικαιολογητικών στις φορολογικές αρχές της Ελλάδας όπως και - κατά περίπτωση - για υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.

Με αυτή την περίληψη θα θέλαμε να αναφερθούμε για άλλη μια φορά στα σχετικά δικαιολογητικά, στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, όπως και στις σχετικές προθεσμίες υποβολής.


pdf-αρχείο
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟ 2015 ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ -  
Υποβολή διακιολογητικών και φορολογικής δήλωσης 2015 στην Ελλάδα / Προθεσμίες Δείτε επίσης σχετικά άρθρα
Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας

Kommentare